Indywidualne podejscie, najlepszy poziom uslug oraz jakosc
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

  • Zasiłek dla bezrobotnych/WW-uitkering
Holenderskie prawo pracy stanowi, iż prawo do zasiłku ma osoba bezrobotna, który przepracował  co najmniej 26 tygodni w okresie ostatnich 36 tygodni przed zwolnieniem. Osobom zatrudnionym w Holandii krócej niz pół roku w razie jej utraty nie przysługuje prawo do otrzymania tego swiadczenia. Kwota swiadczenia uzalezniona jest również od wieku pracownika i łacznego stazu pracy. Rejestracja osób bezrobotnych zajmuje sie UWV.

  • Zasiłek macierzynski/Zwangerschaps Bevallingsuitkering
    Urlop oraz zasiłek macierzynski wypłacany przez pracodawce lub Agencje Opieki Społecznej przez okres od 4-6 tygodni przed rozwiazaniem i do 10-12 tygodni po urodzeniu dziecka. Kazdej ciezarnej kobiecie przysługuje minimalnie 16 tygodni urlopu macierzynskiego, który rozpoczyna sie, w zaleznosci od woli zainteresowanej 4-6 tygodni przed planowaną data porodu, oraz trwa 10-12 tygodni po porodzie.

  • Zasiłek chorobowy/Ziektewet-uitkering
W zaleznosci od umowy, zasiłek chorobowy jest wypłacany albo przez pracodawce albo przez UWV. Okres zalatwienia zasilku w UWV trwa do 3 tygodni. Zasilek jest wyplacany maksymalnie do 104 tygodni.

t. 0341 427 418
m. 06 48 889 767


Danuta Schreuder
Couperuslaan 85
3842 AB Harderwijk
Indywidualne podejscie, najlepszy poziom uslug oraz jakosc
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu